2018 - De Venne

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

2018

Notulen

Notulen jaarvergadering De Venne, 2 maart 2018
Aanwezig: volledig bestuur en 12 leden.

Opening door Jos van Dorp
Mededelingen: Sportservice Schagen heeft melding gedaan over privacywet, op  3 april en 15 mei zijn er bijeenkomsten voor verenigingen.

Hans: In het verleden was er sprake van dat De Venne een pachtcontract met SBB moest sluiten in het Dijkgatbos. Is er nog steeds niet van gekomen. De Venne zorgt wel voor het onderhoud van het ATB parcours.
Vorig jaar is men in Wieringerwerf begonnen met plannen voor een sportcampus. Bas Prins komt hier later op terug.

Jaarverslag penningmeester: penningmeester Dre van Oosten heeft weinig bijzonderheden te melden. De club is iets armer geworden, omdat er een bijdrage gedaan is aan nieuwe clubkleding. En de jaarvergadering van 2017 kostte iets meer vanwege een spreker. ( Peter Kaptein ). Helaas betalen sommige leden pas na 4 herinnerringen de € 10, = contributie. Kascontrole is gedaan door Ge Bakkum en akkoord bevonden. Het volgende jaar doet hij weer de controle.

Jaarverslag ATB door Hans v/d Made: In 2017 goede opkomsten bij de wedstrijden en trainingen. Ook in 2018 wordt er weer training gegeven en wordt er een klassement van de wedstrijden bijgehouden. Binnenkort mag het Wierholt worden gebruikt voor door de ATB ers. Er is een opzet voor een parcours gemaakt, dat nog door SBB moet worden goedgekeurd. Na goedkeuring zijn er veel vrijwilligers nodig om het parcours rijklaar te maken. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om subsidie te krijgen. In 2017 heeft De Venne weer een Rabotop wedstrijd georganiseerd. 15 vrijwilligers zijn druk bezig geweest met het parcours op-  en afbouwen en met de inschrijving. Helaas werkten de weergoden die dag niet helemaal mee.

Tijdritverslag door Bas Prins: In 2017 weer mooie wedstrijden gezien, waarbij enorm hard werd gereden. Helaas ook een paar pechgevallen. Ook in 2018 weer 6 tijdritten.

Pauze

Na de pauze wordt er bekend gemaakt dat de sponsortocht van de Rabobank niet meer doorgaat. In plaats daarvan komt er de Raboclubkas campagne. Leden van de bank kunnen tussen 8 en 28 mei hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.

Bas verteld dat er in Wieringerwerf een sportcampus moet komen met daarbij scholen, sportvelden en een ATB parcours. Kans van slagen is zo’n 85%.
In het Robbenoordbos gaat Nuon in samenwerking met SBB 4 windmolens neerzetten!!!

Rondvraag: Jaap Wijdenes: kan de Rabotop in het bos naar voren op de kalender ivm het weer?  Nico Tielens: mag je op de top van het Wierholt komen met je fiets? Nee, zegt Hans, dat mag niet i.v.m. wandelaars. Daarna laat Hans op een groot scherm wat het idee is voor het Wierholt.  Broer v/d Tuin:  worden er stukken van het bos afgesloten voor fietsers? Antwoord: buiten de fietspaden en het ATB parcours mag je niet in het bos fietsen. Nico Vlaming: Ik wil wel een klassement gaan bijhouden van de tijdritten. Jos van Dorp antwoord: er waren in het verleden weinig renners die voor een klassement in aanmerking kwamen, maar ik zal je een bestand toesturen zodat je het kunt bijhouden.

Daarna sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu