2017 - De Venne

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

2017

Notulen

Jaarvergadering De Venne, 24 februari 2017
Aanwezig namens het bestuur: Jos, Hans, Bas en Menno
Opkomst leden/belangstellenden: 28

1 Opening door voorzitter Jos van Dorp. Er zijn geen ingekomen stukken. Klaas Hoornsman en Age Miedema krijgen spreektijd om de plannen rondom de sportcampus in Wieringerwerf toe te lichten.

2 Jaarverslag door Bas Prins en het doornemen van de notulen van 2016.

3 Financieel verslag. Vanwege de afwezigheid van penningmeester Dre van Oosten, doet kascontroleur Ge Bakkum het financieële verslag. Het feestje m.b.t. het 25 jarig bestaan van De Venne zorgde voor een verlies van 271 Euro. Het ledenaantal steeg van 90 naar 95.

4 verslag tijdritten door Jos. In verband met onderhoud van bruggen moest er op een ander rondje worden gereden. Bij Kolhorn is een mooi rondje, waar slecht 2 vlaggers nodig zijn. Gemiddeld 20 a 25 deelnemers per wedstrijd. Voor 2017 staan er wederom 6 tijdritten op het programma.

5 ATB verslag door Hans. Aantal deelnemers per wedstrijd lag op zo’n 50 per keer. Wegens problemen in Schoorl met het organiseren van de Rabotop, is deze gehouden in het Dijkgatbos.
Er wordt nog steeds gesproken over een pachtcontract voor het Dijkgatbos. Eerst moet Schoorl een vergunning krijgen en dan wordt De Venne een contract voorgelegd.
De ATB trainingen worden goed bezocht op donderdagavond en dat is te zien in de resultaten, want de leden van De Venne weten zich goed te handhaven in de voorste gelederen van de Rabotop.
In 2017 beginnen de trainingen op 6 april.
Er is door de leden 200 Euro bij elkaar gefietst met de Rabo Sponsortocht.
Age Miedema krijgt het woord en geeft uitleg over de ontwikkelingen die rondom De Terp moeten plaatsvinden. Wieringerwerf moet op de schop. Van de 4 basisscholen moeten er op termijn 3 worden vervangen. Het accomodatiebeleid van Hollands Kroon is er op gericht dat clubs alles zelf moeten gaan regelen. Voor Wieringerwerf zou het mooi zijn als scholen en sportverenigingen worden samengevoegd op een terrein. Brede school, zwembad, sporthal, sportvelden, alles gesitueerd op en rondom De Terp.

6 rondvraag
Arnold Baijs meldt dat de brug bij Kolhorn wordt vervangen, waardoor de eerste tijdritten elders moeten worden verreden.
Marcel Vijzelaar: ook dit jaar een wedstrijd over 10 rondjes Dijkgatbos parcours.
Hendrik Visser: contact gehad met Staatsbosbeheer over Wierholt. Mogelijkheden bekijken over stukje ATB route daar.

7 Boeiende presentatie door Peter Kapteijn.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu