2016 - De Venne

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

2016

Notulen

Jaarvergadering De Venne 19-02-2016, locatie Sport Nu in Westerland

Aanwezig namens het bestuur: Jos, Hans, Dre en Menno
Aantal aanwezige leden: 16

Opening door Jos
1 Mededingen:  geen ingekomen stukken
 Uitnodiging gehad voor een wedstrijd 10x parcours
 Te weinig animo voor nieuwe kleding

Hendrik Visser meldt dat Wieringerwerf in de toekomst op de schop moet.  Gebied rondom De Terp en de ijsbaan zal eventueel worden ontwikkeld. Er zijn mogelijkheden voor een mountainbike parcours op en rondom De Terp. Sportverenigingen moeten gaan samenwerken om veranderingen te kunnen realiseren.

2 geen opmerkingen over het jaarverslag van 2015

3 verslag penningmeester:  club heeft ongeveer 90 leden en is 313 Euro rijker geworden. Voor 2016 wordt verwacht dat het saldo zal dalen ivm 25 jarig feest van De Venne. De kascontrolecommissie heeft de cijfers goedgekeurd. Nieuwe kascontroleur wordt Ge Bakkum.

4 tijdritverslag door Jos: Gemiddeld 24 deelnemers, iets minder dan 2014. Clubkampioen tijdrijden 2015 is Nico Vlaming. In verband met het aantal vrijwilligers wordt in 2016 voor een ander parcours gekozen.

5 en 6 ATB door Hans v/d Made: In maart groot onderhoud aan het parcours gehad, voldoende vrijwilligers aanwezig. Indien nodig dit jaar weer in maart onderhoud, jammer dat de toertochten een verslechtering van het parcours veroorzaken. SBB wil parcoursen uitbesteden en er geld voor vragen, De Venne is niet van plan te gaan betalen.
MTB Noordwest wil De Venne ondersteunen indien er gereedschappen voor het onderhoud van parcours moeten worden aangeschaft.
De trainingen en wedstrijden van De Venne in het Dijkgatbos worden zeer goed bezocht. Gemiddeld 15 man/vrouw op de training. Laatste wedstrijd van 2015 trok zelfs 53 mensen, mede met dank aan Arnold Baijs die een groot aantal renners van West Frisia meenam.
Tijdwaarneming wordt goed geregeld met dank aan de fam. De Vries.
Marcel Vijzelaar vraagt of er animo onder de leden is om 10x rondje Dijkgatbos te doen.

7 Bestuursverkiezingen: Hele bestuur is verkiesbaar, maar er zijn geen gegadigden om functies over te nemen. Het bestuur blijft hetzelfde.

8 Feestavond: Feest ter ere van het 25 jarig bestaan van De Venne op 27 augustus.

9 Rondvraag:  Nico – let op eerste tijdrit ( brug weg )
 Rober Stroet – koppeltijdrit op de Afsluitdijk
 Theo Deken – ATB route zou toch langer worden? Antwoord Henkdrik: is ooit over gesproken, maar is er nooit van gekomen. Plannen voor winter 2016-2017
 Marco Pranger – klopt het dat een sponsor niet heeft betaald? Antwoord: alle sponsors hebben hun bijdrage voldaan.

Slotwoord van voorzitter Jos en daarna uitleg van Broer v/d Tuin over zijn bedrijf Sport Nu


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu